poniedziałek, 19 czerwca 2017

Roztańczona Jamajka na Zimę 2017/18 od 4399zł/os. All Inclusive

Prezentowane ogłoszenia, reklamy, cenniki i informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ich dostępność oraz warunki mogą ulec zmianie. Ceny TUI zawierają wszystkie obowiązkowe opłaty np. ubezpieczenie lub opłaty lotniskowe. Nadawcami tej wiadomości są TUI Poland Sp. z o.o. oraz TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o.
Advertisement
Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000361999, NIP: 5213574503, kapitał zakładowy 579.000,00 zł oraz TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000083435, NIP: 7792048522, kapitał zakładowy 200.000,00 zł.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz