środa, 14 czerwca 2017

Butikowe Apartamenty na Mokotowie - FINALE Apartments - Sprawdź

Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Eko Park S.A - Generalny Inwestor Zastępczy
Siedziba: ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków
NIP: 5211950882
REGON: 012389690
KRS: 0000034853
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 31 050 000,00 PLN

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz