środa, 24 maja 2017

Praktyczna zastosowanie teorii w codziennym tradingu

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. ("NS") i stanowi informację handlową. Ogłoszenie nie stanowi rekomendacji zachowań inwestycyjnych. Organizatorem szkoleń jest NS. W danym szkoleniu może wziąć udział pierwszych 1000 osób, które dokonają zapisu. Ogłoszenie kierowane jest do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe ("CFD") jest wysoce ryzykowne, w szczególności z uwagi na wykorzystanie efektu wysokiej dźwigni finansowej, czego skutkiem może być strata przewyższająca wartość wpłaconego kapitału. Szczegółowe informacje o ryzyku dostępne są na: www.noblemarkets.pl (zakładka "Dokumenty"), a o usługach świadczonych przez NS znajdują się w Regulaminach MT4 i MT5 (zakładka "Regulaminy"). NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Advertisement

Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000018651, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.494.747 zł (w pełni wpłacony), REGON: 350647408, NIP: 6760108427.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz