czwartek, 20 kwietnia 2017

Warsztaty dla analityków inwestycyjnych - kredytowych - leasingowych - faktoringowych

Intensywny warsztat omawiający zagadnienia budzące najczęstsze wątpliwości analityków, czyli te obszary rachunkowości finansowej, które w największym stopniu opierają się na oszacowaniach dokonywanych przez firmę lub wiążą się ze złożonymi i często zmieniającymi się zasadami ujmowania i pomiaru.


W programie warsztatów

  • Kiedy należy ująć składnik aktywów lub zobowiązań, a kiedy zaprzestać ujmowania?
  • Jak interpretować aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego?
  • Które przychody (koszty), zyski (straty) nie przechodzą przez rachunek zysków i strat?

oraz

  • Pomiar aktywów przeznaczonych na sprzedaż
  • Ujęcie połączeń gospodarczych i grup kapitałowych
  • Rachunkowość instrumentów finansowych


Inne szkolenia dla analityków:

Ryzyka prawne dla analityków - 29-31 maja
Analiza Cash Flow - 5 czerwcaTen list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa,
NIP 5262697016, KRS: 0000530201, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz