poniedziałek, 6 marca 2017

Money.Giełda - Banki centralne i wyniki spółek zdominują tydzień | Na Wall Street minimalne zmiany, ale cały tydzień na plusie

 
#
money.pl   Poniedziałek, 06 marca 2017
Newsletter aktualny na godzinę 11:17
Serwis finansowy Produkty finansowe Firma Prawo Manager Motoryzacja Nieruchomości Urlop Praca
 
#

REKLAMA


Komentarz
Banki centralne i wyniki spółek zdominują tydzień

Damian Słomski

Kolejne dni zapowiadają się bardzo emocjonująco.

   
Ze świata
Na Wall Street minimalne zmiany, ale cały tydzień na plusie

W centrum uwagi było wystąpienie prezes Fed Janet Yellen.

 

 

Money.pl - Giełda

 

 

 

Komunikaty spółek GPW
Data Spółka Tytuł komunikatu
2017-03-06 07:58:14 EKOPOL Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-03-05 15:42:01 WERTHHOLZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 31 marca 2017 roku
2017-03-03 17:40:20 ROBINSON EUROPE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2017 r.
2017-03-03 16:20:15 ICMVISION Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta
2017-03-03 14:42:30 GRUPA EXORIGO-UPOS Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
2017-03-03 14:37:43 GRUPA EXORIGO-UPOS Roczny jednostkowy raport GEU S.A. za 2016 rok.
2017-03-03 13:45:50 ECA Informacja o podpisaniu umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych UHY ECA S.A.
2017-03-03 13:17:35 COLUMBUS CAPITAL Dojście do skutku emisji obligacji serii A i ich przydział
2017-03-03 12:06:15 ROBINSON EUROPE Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2017-03-03 11:31:49 GC INVESTMENT Ogłoszenie o zwołaniu NWZA GC Investment S.A. w upadłości układowej na dzień 5.04.2017 r. oraz projekty uchwał.
2017-03-03 11:14:09 ROBINSON EUROPE Raport roczny Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za okres od 01.11.2015 roku do 31.10.2016 roku.
2017-03-03 10:07:06 INVICO Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 30 marca 2017 r.
2017-03-02 19:32:10 MAKORA Zmiany w Radzie Nadzorczej
2017-03-02 19:23:01 MAKORA Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2017-03-02 19:05:50 MAKORA Korekta raportu EBI 2/2017 z dnia 1 lutego 2017 roku
2017-03-02 18:15:02 RADPOL Opinia Rady Nadzorczej Spółki do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 marca 2017 roku
2017-03-02 16:47:21 2C PARTNERS Raport roczny za 2016 rok
2017-03-02 15:13:13 INTERAOLT AB INTER RAO Lietuva Report on the scope of compliance with the Best Practice
2017-03-02 15:10:30 TELESTRADA Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.
2017-03-02 13:59:25 KANCELARIA MEDIUS Płatność odsetek od obligacji serii F
2017-03-02 13:35:13 ESKIMOS Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
2017-03-01 22:21:58 STEM CELLS SPIN SPOLKA AKCYJNA Rezygnacja Prezesa Zarządu
2017-03-01 19:31:22 SESCOM SPOLKA AKCYJNA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2017-03-01 18:30:38 I3D Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2017-03-01 18:06:29 ICPD Interim consolidated financial report as of 31.12.2016
2017-03-01 17:46:33 XSYSTEM Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki
2017-03-01 16:55:36 NWAI Przedłużenie kadencji
2017-03-01 16:11:31 RUCHCHORZ Zmiany w Zarządzie Ruchu Chorzów S.A.

 

   
WIG 20

 

 

GPW - indeksy zamknięte 2017-03-03
Index Wartość Zmiana [%] Obrót [mln]
mWIG40 4896.16 -0,67 121
sWIG80 16265.54 0,59 210
WIG 59313.38 -0,72 1181
WIG20 0,00 -

 

Giełdy na świecie - indeksy zamknięte 2017-03-05
Index Wartość Zmiana [%] Data
Dow Jones Industrial [USA] 21000.71 0,01 3 Mar 22:00
Nasdaq [USA] 5870.75 0,16 3 Mar 23:15
S&P 500 [USA] 2383.12 0,05 3 Mar 22:40

 

Giełdy na świecie - stan indeksów na godz. 11:17
Index Wartość Zmiana [%] Data
Hang Seng [Hong Kong] 23596.28 0,18 6 Mar 09:10
Nikkei 225 [Japonia] 19379.14 -0,46 6 Mar 07:00
Bovespa [Brazylia] 66785.53 1,46 3 Mar 22:20
Shanghai Composite [Chiny] 3233.87 0,48 6 Mar 08:01
All Ordinaries [Australia] 5788.5 0,23 6 Mar 06:38

 

 

Waluty - FOREX
Wykres Forex EUR/PLN
Wykres Forex EUR/USD

 

 

 

Aby zmienić ustawienia subskrypcji lub usunąć swój adres z listy, wejdź na stronę:https://konto.money.pl/

Money.pl zapewnia, ze treści pobierane z serwerów Money.pl nie zawierają szkodliwego oprogramowania.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. dotychczasowe prawa i obowiązki Money.pl z siedzibą we Wrocławiu zostają formalnie przejęte przez jej udziałowca - Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Dowiedz się więcej.

Usługa Money.Giełda jest własnością: Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593,
REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.850 zł - wpłacony w całości
http://www.money.pl

 

Copyright © 2017 Grupa Wirtualna Polska S.A. - Wszystkie prawa zastrzeżone

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz