czwartek, 13 października 2016

Dziękuję, POSTOJĘ!

Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
YIT DEVELOPMENT Sp. z o. o. Siedziba: Warszawa Zarząd: Konarski Tomasz, Toikka Kari, Sandvik Tom, Kemppinen Jouko, Helin Pekka Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000571710 Kapitał zakładowy: 5 000 000 zł NIP: 5252627563 REGON: 362335906

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz