środa, 27 lipca 2016

Ponad 600 nieruchomości z potencjałem, najlepsze adresy - Sprawdź!Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Orange Polska Spółka Akcyjna,
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Biuro Nieruchomości Orange Polska S.A.,
ul. Św. Barbary 2, 00-686 Warszawa
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995,
Kapitał zakładowy na 3 937 072 437 zł,
Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681


Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz