czwartek, 16 czerwca 2016

Money.Giełda: Brexit stworzył raj dla miłośników ostrej jazdy | Wall Street: Niewielkie wzrosty mimo widma Brexitu

 
#
money.pl   Piątek, 17 czerwca 2016
Newsletter aktualny na godzinę 08:23
Serwis finansowy Produkty finansowe Firma Prawo Manager Motoryzacja Nieruchomości Urlop Praca
 
#

REKLAMA


Komentarz
Giełdy: Brexit stworzył raj dla miłośników ostrej jazdy

Jacek Frączyk

Zobacz co się dzieje na rynkach akcji w piątek.

   
Ze świata
Wall Street: Niewielkie wzrosty mimo widma Brexitu

Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła początkowo spadki, co było podyktowane głównie obawami co do przyszłości W. Brytanii w Unii Europejskiej oraz brakiem zdecydowanej reakcji banków centralnych. Pod koniec sesji notowano jednak lekkie wzrosty.

 

 

Money.pl - Giełda

 

 

 

Komunikaty spółek GPW
Data Spółka Tytuł komunikatu
2016-06-17 08:06:37 RSY Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady nadzorczej ( Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2016 )
2016-06-17 07:17:39 REDAN Redan Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
2016-06-17 00:38:08 POLLENA Informacja w sprawie wypłaty świadczeń z tytułu obligacji serii C
2016-06-16 23:35:41 VEDIA Naruszenie Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewC
2016-06-16 23:30:41 VEDIA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
2016-06-16 23:05:40 VEDIA Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2016-06-16 20:12:05 NEPTIS Wybór nowego Zarządu Neptis S.A.
2016-06-16 20:06:39 NEPTIS Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Neptis S.A
2016-06-16 19:51:40 PREMFOOD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2016 roku
2016-06-16 19:43:52 NEPTIS Wybór członków Rady Nadzorczej Neptis S.A. na nową 3- letnią kadencję.
2016-06-16 19:33:27 NEPTIS Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2016 roku.
2016-06-16 19:31:39 I3D Emisja obligacji serii BR
2016-06-16 18:17:50 RUCHCHORZ Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.07.2016 r. wraz z projektami uchwał
2016-06-16 17:57:19 WDBBU Wypłata dywidendy ze spółki zależnej - KBB S.A.
2016-06-16 17:36:30 FOREVEREN Podpisanie istotnej umowy.
2016-06-16 17:26:47 CSY Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej (Uzupełnienie raportów bieżących nr 7/2016 oraz nr 16/2016).
2016-06-16 16:20:31 VIDIS Sprostowanie omyłek pisarskich wpisu zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla ViDiS S.A.
2016-06-16 16:08:10 AUXILIUM Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A
2016-06-16 15:53:04 FORPOSTA Treść uchwał podjętych na WZA Forposta S.A. w dniu 16 czerwca 2016 roku.
2016-06-16 15:40:24 TELESTRADA Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osoby zależne od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.
2016-06-16 15:37:22 EKOKOGENERACJA Rozliczenie przez Emitenta istotnej umowy zakupu
2016-06-16 15:12:09 INTELIWIS Korekta raportu nr 7/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku
2016-06-16 15:01:51 SYMBIO Umorzenie postępowania o unieważnienie Uchwały NWZ o podwyższeniu kapitału zakładowego.
2016-06-16 14:46:05 MEGARON Megaron Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
2016-06-16 14:46:02 GROCLIN Groclin Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
2016-06-16 14:39:40 SWISSMED Informacja dotycząca zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2016-06-16 14:02:52 I3D Skonsolidowany raport roczny Grupy kapitałowej i3D S.A. za 2015 rok
2016-06-16 13:59:05 I3D Jednostkowy raport roczny i3D S.A. za rok 2015

 

   
WIG 20

 

 

GPW - indeksy zamknięte 2016-06-16
Index Wartość Zmiana [%] Obrót [mln]
mWIG40 3369.26 -1,78 84
sWIG80 12899.88 -1,78 48
WIG 44007.81 -2,02 956
WIG20 0,00 -

 

Giełdy na świecie - indeksy zamknięte 2016-06-16
Index Wartość Zmiana [%] Data
Dow Jones Industrial [USA] 17734.74 0,50 16 Jun 22:00
Nasdaq [USA] 4844.92 0,21 16 Jun 23:15
S&P 500 [USA] 2077.99 0,31 16 Jun 22:35

 

Giełdy na świecie - stan indeksów na godz. 08:23
Index Wartość Zmiana [%] Data
Hang Seng [Hong Kong] 20146.01 0,54 17 Jun 08:08
Nikkei 225 [Japonia] 15599.66 1,07 17 Jun 08:00
Bovespa [Brazylia] 49411.62 1,02 16 Jun 22:20
Shanghai Composite [Chiny] 2885.5 0,44 17 Jun 08:07
All Ordinaries [Australia] 5248.7 0,32 17 Jun 08:02

 

 

Waluty - FOREX
Wykres Forex EUR/PLN
Wykres Forex EUR/USD

 

 

 

Aby zmienić ustawienia subskrypcji lub usunąć swój adres z listy, wejdź na stronę:https://konto.money.pl/

Money.pl zapewnia, ze treści pobierane z serwerów Money.pl nie zawierają szkodliwego oprogramowania.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. dotychczasowe prawa i obowiązki Money.pl z siedzibą we Wrocławiu zostają formalnie przejęte przez jej udziałowca - Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Dowiedz się więcej.

Usługa Money.Giełda jest własnością: Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593,
REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.850 zł - wpłacony w całości
http://www.money.pl

 

Copyright © 2016 Grupa Wirtualna Polska S.A. - Wszystkie prawa zastrzeżone

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz