poniedziałek, 6 czerwca 2016

Efektywna kontrola wydatków służbowych SPRAWDŹ

Czy wydatki służbowe w Twojej firmie są w pełni kontrolowane i optymalizowane?
Nawet jeśli tak,
poznaj jedyne tak proste i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wydatkami firmowymi.
Dowiedz się więcej
Edenred Polska Sp. z o.o., ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa, tel.:+22 209 82 09, e-mail: sprzedaz-pl@edenred.com
Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Edenred Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000116438, NIP: 664-10-03-662, kapitał zakładowy: 18.170.000,00 zł.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz