czwartek, 31 marca 2016

Pewna i bezpieczna lokata kapitału.

Zysk wyższy niż na lokacie

Brak dodatkowych opłat

Odsetki w indywidualnie dobranych terminach
Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
HORCUS INVESTMENT GROUP S A al. Piłsudskiego 3 , 00-078 Warszawa (KRS: 0000543533, NIP: 5342502061, REGON: 360801764), SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz