wtorek, 2 lutego 2016

Pana osobista rezerwacja

Pana osobista rezerwacja Amerykańskiego Srebrnego Orła 2016
Oferta Skarbnicy Narodowej
Najbardziej poszukiwana
srebrna moneta inwestycyjna świata
Amerykański Srebrny Orzeł 2016
www.srebrnyorzel.pl Czyste srebro 999/1000
Waga: 1 uncja = 31,1 g srebra
Średnica: 40,6 mm
Rok emisji: 2016
Emitent: Stany Zjednoczone Ameryki
Waga i czystość srebra objęte gwarancją rządu USA
Preferencyjna cena: 99 zł
Zarezerwuj już teraz!
Szanowni Państwo,

nieprzerwanie od 30 lat olbrzymie zapotrzebowanie na Amerykańskiego Srebrnego Orła rok w rok potwierdza jego status jako najbardziej poszukiwanej srebrnej monety inwestycyjnej na świecie.

Skarbnica Narodowa ma zaszczyt zaoferować Pańntwu Srebrnego Orła z 2016 roku w preferencyjnej cenie 99 zł (+ 12,95 zł koszt pakowania i przesyłki). Moneta została wybita z czystego srebra Ag 999/1000. Waga i czystość srebra w tej oficjalnej monecie są objęte gwarancją rządu USA.
Aby potwierdzić osobistą rezerwację
w preferencyjnej cenie 99 prosimy wejść na stronę:

www.srebrnyorzel.pl

Zważywszy na olbrzymie zainteresowanie
warto potwierdzić jeszcze dzisiaj!
Doskonała reputacja, z której słynie Srebrny Orzeł, a także wzrost wartości wielu emisji w porównaniu do ich ceny pierwotnej, motywują wielu inwestorów i kolekcjonerów na całym świecie do gromadzenia emisji z każdego roku.

30. rocznica Srebrnego Orła

Gdy w 1986 roku Stany Zjednoczone Ameryki rozpoczęły tłoczenie monety szybko stała się ona najbardziej poszukiwaną monetą inwestycyjną świata. W 2016 roku przypada 30 rocznica pierwszej emisji Srebrnego Orła, co z pewnością jeszcze zwiększy zainteresowanie tą emisją monety.

Preferencyjna cena

Tylko teraz Skarbnica Narodowa oferuje rocznicową emisję Srebrnego Orła z 2016 roku w preferencyjnej cenie – jedynie 99 zł (+ 12,95 zł koszt pakowania i przesyłki). Oficjalny Srebrny Orzeł 2016 wyemitowany przez rząd USA przesyłany jest wraz z Certyfikatem Autentyczności.

Ścisła limitacja

Emisja Srebrnego Orła 2016 jest ściśle limitowana. Moneta jest dostępna tylko do wyczerpania ograniczonej ilości egzemplarzy. Zważywszy na olbrzymie zainteresowanie warto potwierdzić swoją rezerwację jeszcze dzisiaj.

Aby zapewnić każdemu równe szanse zdobycia rocznicowej emisji, został wprowadzony rygorystyczny system rezerwacji. Każda osoba może potwierdzić tylko jedną rezerwację. Ta uczciwa zasada pomoże uniknąć spekulacji.

Wygodna i bezpieczna rezerwacja

Rezerwacja nie wiąże się z żadnym ryzykiem ani żadnymi dodatkowymi kosztami. Można dokonać jej wygodnie przez Internetowy System Rezerwacji dostępny pod adresem www.srebrnyorzel.pl

Płatność po otrzymaniu przesyłki

Prosimy nie wysyłać teraz żadnych pieniędzy. Płatność dopiero po otrzymaniu przesyłki ze Srebrnym Orłem 2016 i jej obejrzeniu. Jeżeli moneta nie spełni oczekiwań, można ją odesłać w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
Z poważaniem,

Podpis Adam Zieliński
Adam Zieliński
Dyrektor Zarządzający
Skarbnicy Narodowej
Internetowy System Rezerwacji:

www.srebrnyorzel.pl

Zarezerwuj już teraz!


Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Skarbnica Narodowa Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa
KRS: 0000241299, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
REGON: 140159953, Kapitał zakładowy: 50000 zł, NIP: 525-234-83-37


Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz