poniedziałek, 1 lutego 2016

Odbierz tablet Lenovo lub smartfon Samsung z Kartą Kredytową Citibank!

Podstawowe wymagania: wiek - min. wiek 21 lat, dochód netto - min. 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce; dla firm - min. wiek 25 lat, działalność gospodarcza min. 2 lata

Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank World MasterCard. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 19,34%, całkowita kwota kredytu 4 900 zł, zmienne oprocentowanie nominalne 10% w skali roku, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, całkowity koszt kredytu 485,45 zł, w tym opłata roczna za wydanie i możliwość użytkowania karty głównej 216 zł. Stan na dzień 15/12/2015.

Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank Simplicity. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,47%, całkowita kwota kredytu 5 300 zł, zmienne oprocentowanie nominalne 10% w skali roku, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, całkowity koszt kredytu 291,45 zł, w tym opłata roczna za wydanie i możliwość użytkowania karty głównej 0 zł. Stan na dzień 15/12/2015.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy, CitiPhone oraz znak grafi czny Citi są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc. MasterCard i PayPass są zarejestrowanymi znakami towarowymi MasterCard International Inc. Niniejszy materiał reklamowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Advertisement

Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Handlowy w Warszawie S.A.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz