wtorek, 16 lutego 2016

10% zysku z Twoich oszczędności

Szukasz pewnej i bezpiecznej lokaty swojego kapitału?

Zainwestuj w obligacje oparte o nieruchomości. To wysoki zysk przy niskim ryzyku inwestycyjnym. Dowiedz się więcej i sprawdź jak bezpiecznie zainwestować swój kapitał.


Dlaczego warto? Obligacje oparte o nieruchomości to rodzaj obligacji korporacyjnych. Kupując papiery wartościowe od przedsiębiorstwa nabywca zyskuje gwarancję zwrotu kapitału, ponieważ emitent odpowiada za nie całym swoim majątkiem. Przez to, w razie upadku przedsiębiorstwa wypuszczającego obligacje, musi ono w pierwszej kolejności pokryć zobowiązania względem inwestorów.

Dodatkowo podczas trwania inwestycji nie występują wahania wartości obligacji, a odsetki od zainwestowanej kwoty wypłacane są regularnie, w ustalonych przez strony odstępach czasowych.

Sprawdź już dziś i przekonaj się ile możesz zyskać inwestując w obligacje korporacyjne.


Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl). Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów. Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz