piątek, 29 stycznia 2016

Jak skutecznie inwestować w tym kwartale

Koncepcje Inwestycyjne na Q1 2016
KONCEPCJE INWESTYCYJNE NA Q1 2016: „PUŁAPKI KREDYTOWE”
  • Jak rynki zareagują na podwyżki stóp procentowych?
  • Czy możesz spodziewać się umocnienia USD?
  • Jakie są perspektywy dla polskiej gospodarki?
Pobierz raport „Pułapki Kredytowe” i inwestuj skutecznie w tym kwartale:
SAXO BANK. THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT.
NOWY ŚWIAT 7/15  |  
00-496 WARSZAWA
Advertisement
Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Saxo Bank Polska
Nowy Świat 7/15
00-496 Warszawa

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz