poniedziałek, 7 grudnia 2015

TYLKO DLA FIRM smartfony za 3 zł. Sprawdź!


Oferta dla przenoszących numer, szczegóły w regulaminie promocji "JA+ FIRMA EKONOMICZNA BEZ KOŃCA W SKLEPIE INTERNETOWYM - ZAPRASZAMY DO PLUSA" na www.plus.pl. Abonament po rabacie za e-fakturę.
Advertisement
Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000419430, kapitał zakładowy 3 510 300 000 zł. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 527-10-37-727. REGON 011307968.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz