środa, 4 listopada 2015

Kto liczy, ten może zyskać. Sprawdź ofertę konsolidacji dla firmy

 

Produkty kredytowe przeznaczone są dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, korzystających z uproszczonych zasad księgowości. Warunkiem skorzystania z pożyczki i linii kredytowej (nie dotyczy linii na start) jest posiadanie rachunku firmowego w dowolnym banku od minimum 6 miesięcy i prowadzenie działalności gospodarczej od 12 miesięcy (a w przypadku pożyczki z zabezpieczeniem przez minimum 6 miesięcy) . Gdy Przedsiębiorca nie posiada rachunku firmowego w ING Banku, wymagane jest jego otwarcie. Za prowadzenie rachunku firmowego Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. W przypadku linii na start wymagane jest posiadanie Rachunku rozliczeniowego w ING z minimum 1 wpływem na ten rachunek przed złożeniem wniosku. W celu otrzymania pożyczki, linii kredytowej lub karty kredytowej wymagane jest spełnienie warunków określonych w Ogólnych warunkach kredytowania i udzielania gwarancji oraz wydawania i użytkowania kart kredytowych w ING Banku Śląskim S.A., a także uzyskanie pozytywnego wyniku oceny ryzyka kredytowego przeprowadzonej przez ING Bank Śląski S.A.

 

Oferta specjalna pożyczki na konsolidację trwa do 30.01.2016 r.

 

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny. ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Informacje aktualne na dzień: 01.11.2015. Dodatkowe informacje: www.ing.pl, Infolinia 801 222 222 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku.

 

Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
ING Bank Śląski SA
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer rejestru: KRS 0000005459
NIP: 634-013-54-75
REGON: 271514909
Kapitał zakładowy: 130 100 000 zł

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz