poniedziałek, 16 listopada 2015

Kredyt dla małych i średnich firm. Pieniądze zawsze na czas

Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, www.mBank.pl, e-mail: kontakt@mBank.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2015 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 168.840.228 złotych.


Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz