niedziela, 28 czerwca 2015

Pieniądze dla Twojej firmy. Sprawdź teraz i dobierz ofertę do swoich potrzeb.

Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
ING Bank Śląski SA
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer rejestru: KRS 0000005459
NIP: 634-013-54-75
REGON: 271514909
Kapitał zakładowy: 130 100 000 zł


Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz