poniedziałek, 4 maja 2015

Raport na temat Twojej firmy jest już dostępny do pobrania w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA.

Wiadomość skierowana jest tylko i wyłącznie do przedsiębiorców. Jeżeli jesteś osobą prywatną proszę usuń tę wiadomość.Przesyłka wysłana na zlecenie Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł.
Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Krajowy Rejestr Długów
Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
51-214 Wrocław, ul. Armii Ludowej 21
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000169851,
NIP 895-17-94-707, Kapitał założycielski 4.000.000 zł, wpłacony w całości

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz