poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Sprawdź Limit Kredytowy Na Koncie Dla Firm

Jeżeli nie widzisz zawartości, kliknij TUTAJ

Jeżeli nie widzisz zawartości, kliknij TUTAJ
Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Mailing wysłany na zlecenie: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 B, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051233; NIP: 521-30-92-922; kapitał zakładowy w wysokości 71 000 000 zł, wpłacony w całości.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz