piątek, 31 stycznia 2014

Nie musisz być niewolnikiem swojej pracy! Pobierz bezpłatny raport

Zobacz tę wiadomość na stronie WWW.

Zastanów się, które
z poniższych stwierdzeń odnoszą się także do Twojej sytuacji?
Zazwyczaj nie przesypiam 8 godzin w ciągu doby i zdarza mi się po obudzeniu odczuwać zmęczenie?
Coraz trudniej mi jest skoncentrować się na wykonywanych zadaniach.
Różnica pomiędzy tym, co chciałbym robić, a tym, na czym koncentruję swój czas i energię, staje się coraz większa.

Czy te zdania wydają Ci się podejrzanie znajome? Tak nie musi być!

Pobierz bezpłatne raporty, a dowiesz się:
  • jak poprawić Twoją własną sytuację oraz sytuację Twoich współpracowników,
  • jakie narzędzia pozwolą Ci z nowej perspektywy przyjrzeć się własnemu życiu i kształtować je w sposób jeszcze bardziej świadomy,
  • jak skutecznie zarządzać sobą i wykorzystać szanse, które otwierają przed Tobą dzisiejsze czasy.


stat
Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-653), al. Niepodległości 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod nr. KRS 0000263445, NIP 5851072522

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz