środa, 6 listopada 2013

Internet Software House 2013. Zobacz, jak Polacy korzystają z "chmury"


Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Interaktywnie.com Sp. z o.o.
Plac Grunwaldzki 23,50-365 Wrocław, NIP: 898-215-19-79
Biuro sprzedaży: ul. Karmelicka 66,31-128 Kraków, tel. +48 661 878 882

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie login.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz