piątek, 18 października 2013

Sprawdź jak odebrać 400 zł. na naukę norweskiego bez wstawania od komputera >>

Wolę uczyć się norweskiego online z lektorem na żywo, ponieważ:
szkoda mi czasu na stanie w kokrkach | to dla mnie duża wygoda | mam szeroki wybór godzin lekcyjnych

Kliknij link i dowiedz się więcej:
http://ww.empikschool.com/lp/ON_1310_M_MPL_NOR_V400

W przypadku, gdy obrazki się nie wyświetlają sprawdź tutaj!


Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
LEARNING SYSTEMS POLAND Sp. z o.o.
Al. Solidarności 117
00-140 Warszawa
NIP 726-23-79-688
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział gospodarczy o numerze 0000015339
Wysokość kapitału zakładowego 929 000 PLN
Regon 472343881

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie login.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz