poniedziałek, 3 lipca 2017

Kredyt w 3 prostych krokach. Sprawdź!

UWAGA: Wyraź zgodę na wyświetlanie grafik oraz zdalnej zawartości
UWAGA: Wyraź zgodę na wyświetlanie grafik oraz zdalnej zawartości
UWAGA: Wyraź zgodę na wyświetlanie grafik oraz zdalnej zawartości
 
Udzielenie kredytu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym Regulamin udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A., opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Euro Banku S.A. 
Advertisement


Wiadomość wysłana na zlecenie: Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu 50-126, przy ulicy św. Mikołaja 72, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025313, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 521-008-25-38, kapitał zakładowy: 563 096 032,05 zł (opłacony w całości).
Otrzymujesz ten mailing ponieważ podczas składania wniosku o produkt finansowy wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Money.pl sp. z o.o. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych przez administratora danych.
Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz