sobota, 10 czerwca 2017

Promocyjny leasing Kia Sportage oraz Kia Sorento

Advertisement Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 00000 18778, NIP 526-19-10-258,
REGON 012710235,
Kapitał zakładowy/wpłacony: 15.700.000 zł

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz