środa, 7 czerwca 2017

Money.Giełda - To nie koniec zmian w Pekao. Teraz czas na kadry | Donald Trump znów obiecuje wielkie inwestycje. Wall Street w górę

 
#
money.pl   Czwartek, 08 czerwca 2017
Newsletter aktualny na godzinę 08:43
Serwis finansowy Produkty finansowe Firma Prawo Manager Motoryzacja Nieruchomości Urlop Praca
 
#

REKLAMA


Komentarz
To nie koniec zmian w Pekao. Teraz czas na kadry

Łukasz Pałka

W money.pl czytaj o przebiegu czwartkowej sesji na warszawskiej giełdzie.

   
Ze świata
Donald Trump znów obiecuje wielkie inwestycje. Wall Street w górę

Sprawdź, jaki przebieg miała w środę sesja na nowojorskiej giełdzie.

 

 

Money.pl - Giełda

 

 

 

Komunikaty spółek GPW
Data Spółka Tytuł komunikatu
2017-06-07 23:31:21 ABSINVEST Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie uchwał do punktu porządku obrad
2017-06-07 19:19:29 ICMVISION Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2017r.
2017-06-07 19:09:38 ICMVISION Stanowisko Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych w sprawie wykluczenia spółki
2017-06-07 19:04:25 ICMVISION Pytania akcjonariuszy w związku z niezasadnym wykluczeniem akcji spółki z obrotu na rynku NewConnect.
2017-06-07 18:31:50 VENTUREIN Skorygowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta obejmującym opinię i raport z badania
2017-06-07 18:20:27 VERBICOM Rozszerzenie porządku obrad na WZA w dniu 28.06.2017r.
2017-06-07 17:44:58 RADPOL Sprawozdanie Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2016 roku
2017-06-07 17:33:44 BLOOBER TEAM SPOLKA AKCYJNA Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
2017-06-07 15:49:17 MORIZON SPOLKA AKCYJNA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Morizon S.A. w dniu 7.06.2017
2017-06-07 15:20:42 DENTAMDC Żądanie akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. zwołanego na 30.06.2017 r.
2017-06-07 15:12:40 SUNTECH Decyzja o zaprzestaniu publikacji raportów miesięcznych
2017-06-07 14:30:27 WDBBU Informacja dot. ZWZ Spółki z dnia 7 czerwca 2017 roku
2017-06-07 14:15:13 INSTALL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2017 r.
2017-06-07 14:11:39 S4E Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2017-06-07 13:56:21 KLEBA INVEST Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 16/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dotyczącej emisji obligacji serii FU2017 Spółki Kleba Invest S.A.
2017-06-07 12:15:50 AEDES Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Aedes SA w restrukturyzacji za 2016 rok
2017-06-07 11:41:00 BLIRT Korekta raportu EBI nr 11/2017 z dnia 06.06.2017 dotyczącego uchwał podjętych na ZWZA BLIRT w dniu 6 czerwca 2017 r.
2017-06-07 10:43:51 STOPKLA Raport miesięczny Stopklatka S.A. za maj 2017 r.
2017-06-07 10:20:40 SUNTECH Korekta raportu EBI 10/2017 dotyczącego Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 20 czerwca 2017 roku
2017-06-07 09:37:36 Energa Energa Spółka Akcyjna Report on the scope of compliance with the Best Practice
2017-06-07 09:17:58 Energa Energa Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2017-06-07 01:33:58 GREMPCO Ujawnienie stanu posiadania
2017-06-07 01:30:29 GREMPCO Ujawnienie stanu posiadania
2017-06-07 01:21:44 GREMPCO Zakup akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2017-06-06 23:10:46 ANALIZY Zwiększenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. powyżej 5%
2017-06-06 22:14:09 ROBYG Robyg Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
2017-06-06 19:31:14 RADPOL Korekta raportu EBI 6/2017 - Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A.
2017-06-06 17:56:03 WIERZYCL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 03-07-2017r.

 

   
WIG 20

 

 

GPW - indeksy zamknięte 2017-06-07
Index Wartość Zmiana [%] Obrót [mln]
mWIG40 4865.59 -0,32 84
sWIG80 16169.24 -0,11 50
WIG 60752.25 0,05 1267
WIG20 2308.64 0,22 1110

 

Giełdy na świecie - indeksy zamknięte 2017-06-07
Index Wartość Zmiana [%] Data
Dow Jones Industrial [USA] 20968.96 -0,07 16 May 21:00
Nasdaq [USA] 6297.38 0,36 7 Jun 23:15
S&P 500 [USA] 2433.14 0,16 7 Jun 22:39

 

Giełdy na świecie - stan indeksów na godz. 08:43
Index Wartość Zmiana [%] Data
Hang Seng [Hong Kong] 26010.01 0,14 8 Jun 08:28
Nikkei 225 [Japonia] 19909.26 -0,38 8 Jun 08:15
Bovespa [Brazylia] 63170.73 0,34 7 Jun 22:21
Shanghai Composite [Chiny] 3146.45 0,20 8 Jun 08:26
All Ordinaries [Australia] 5714.8 0,12 8 Jun 08:17

 

 

Waluty - FOREX
Wykres Forex EUR/PLN
Wykres Forex EUR/USD

 

 

 

Aby zmienić ustawienia subskrypcji lub usunąć swój adres z listy, wejdź na stronę:https://konto.money.pl/

Money.pl zapewnia, ze treści pobierane z serwerów Money.pl nie zawierają szkodliwego oprogramowania.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. dotychczasowe prawa i obowiązki Money.pl z siedzibą we Wrocławiu zostają formalnie przejęte przez jej udziałowca - Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Dowiedz się więcej.

Usługa Money.Giełda jest własnością: Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593,
REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.850 zł - wpłacony w całości
http://www.money.pl

 

Copyright © 2017 Grupa Wirtualna Polska S.A. - Wszystkie prawa zastrzeżone

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz