czwartek, 8 grudnia 2016

BIZnest Kredyt dla firm do 550 000 zł - prowizja już od 0%! Sprawdź >>

  Decyzja kredytowa oraz warunki i wysokość kredytu uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej i profilu działalności gospodarczej Klienta. Oferta specjalna - prowizja za udzielenie kredytu już od 0% - dotyczy wniosków kredytowych złożonych do dnia 31.01.2017 r. Szczegóły oferty, w tym Regulamin udzielania kredytów oraz TOiP dostępne na www.nestbank.pl i w placówkach Nest Banku.

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030330, NIP: 526-102-10-21, o kapitale zakładowym w wysokości 313.237.000 PLN w całości opłaconym.
 
Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030330, NIP: 526-102-10-21, o kapitale zakładowym w wysokości 313.237.000 PLN w całości opłaconym.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz