środa, 23 listopada 2016

Zadbaj o wyższą emeryturę i zyskaj do 1557 zł!Doświadczeni specjaliści z Nationale-Nederlanden DFE dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a historyczna stopa zwrotu Nationale-Nederlanden DFE osiągnięta w przeszłości nie stanowi gwarancji powtórzenia jej w przyszłości. Czynniki ryzyka inwestycyjnego opisane są w prospekcie informacyjnym Nationale-Nederlanden DFE dostępnym na stronie www.nnikze.pl

© 2016 Nationale-Nederlanden. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Advertisement

Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz