czwartek, 1 września 2016

Money.Giełda - GPW: Dane z USA zatrzymają spadki? | Sesja na Wall Street. Straty notowały spółki energetyczne i finansowe

 
#
money.pl   Piątek, 02 września 2016
Newsletter aktualny na godzinę 07:49
Serwis finansowy Produkty finansowe Firma Prawo Manager Motoryzacja Nieruchomości Urlop Praca
 
#

REKLAMA


Komentarz
GPW: Dane z USA zatrzymają spadki?

Łukasz Pałka

W money.pl czytaj o piątkowej sesji na warszawskiej giełdzie.

   
Ze świata
Sesja na Wall Street. Straty notowały spółki energetyczne i finansowe

Sprawdź, jaki przebieg miała czwartkowa sesja na nowojorskiej giełdzie.

 

 

Money.pl - Giełda

 

 

 

Komunikaty spółek GPW
Data Spółka Tytuł komunikatu
2016-09-01 18:34:00 BLOOBER TEAM SPOLKA AKCYJNA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2016-09-01 16:50:29 KORBANK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2016-09-01 16:43:23 POLLENA Uchylenie Uchwały Zarządu z dnia 8 stycznia 2016 roku oraz podjęcie Uchwały Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego
2016-09-01 15:51:21 STANDREW Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2016-09-01 15:10:07 LAURENPES Istotna informacja o spłacie kredytu
2016-09-01 15:02:49 ABSINVEST Wypłata dywidendy
2016-09-01 12:27:45 INWESTPL Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej
2016-09-01 12:02:16 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2016-09-01 09:25:30 INVICO Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Invico S.A. w restrukturyzacji
2016-09-01 09:24:17 INVICO Zmiany w składzie Zarządu Invico S.A. w restrukturyzacji
2016-08-31 23:57:57 MOTORICUS Skonsolidowany raport roczny za 2015
2016-08-31 23:19:49 MOTORICUS Jednostkowy raport roczny za 2015
2016-08-31 21:22:28 SMS KREDYT HOLDING S.A. Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne porozumienia w sprawie wzajemnych rozliczeń
2016-08-31 21:20:28 SMS KREDYT HOLDING S.A. Spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez spółkę zależną oraz aktualizacja informacji na temat kredytu udzielonego tej spółce
2016-08-31 19:24:18 RUCHCHORZ Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Ruchu Chorzów S.A.
2016-08-31 18:51:46 I3D Częściowy wykup i umorzenie obligacji serii BV
2016-08-31 18:50:07 I3D Emisja obligacji serii BW
2016-08-31 17:33:04 IMAGIS Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2016-08-31 17:32:15 RUNICOM Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 sierpnia 2016 roku
2016-08-31 17:29:06 RUNICOM Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Runicom S.A. w dniu 30 sierpnia 2016 roku
2016-08-31 17:00:52 ONICO Zamierzone zmiany statutu ONICO S.A.
2016-08-31 16:57:54 ONICO Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONICO S.A. na dzień 28 września 2016 r. z projektami uchwał
2016-08-31 15:41:05 VIVID GAMES Zatwierdzenie Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2016-08-31 15:21:49 VIVID GAMES UCHWAŁA KDPW O PRZYJĘCIU DO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH AKCJI SERII E
2016-08-31 14:50:56 PRODUKTY KLASZTORNE Zawarcie Aneksu do Listu Intencyjnego
2016-08-31 14:08:49 2C PARTNERS Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii J
2016-08-31 13:59:47 ICPD Interim consolidated financial report as of 30.06.2016
2016-08-31 10:10:00 EASTSIDECAPITAL Informacja o wniesionym powództwie o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały ZWZ

 

   
WIG 20

 

 

GPW - indeksy zamknięte 2016-09-01
Index Wartość Zmiana [%] Obrót [mln]
mWIG40 3897.52 -1,14 135
sWIG80 14089.06 -0,93 64
WIG 47221.32 -1,49 790
WIG20 0,00 -

 

Giełdy na świecie - indeksy zamknięte 2016-09-01
Index Wartość Zmiana [%] Data
Dow Jones Industrial [USA] 18417.66 0,10 1 Sep 22:00
Nasdaq [USA] 5227.21 0,27 1 Sep 23:15
S&P 500 [USA] 2170.86 -0,00 1 Sep 22:35

 

Giełdy na świecie - stan indeksów na godz. 07:49
Index Wartość Zmiana [%] Data
Hang Seng [Hong Kong] 23254.83 0,40 2 Sep 07:34
Nikkei 225 [Japonia] 16907.05 -0,12 2 Sep 07:29
Bovespa [Brazylia] 58236.27 0,58 1 Sep 22:20
Shanghai Composite [Chiny] 3054.29 -0,29 2 Sep 07:33
All Ordinaries [Australia] 5473.8 -0,68 2 Sep 07:28

 

 

Waluty - FOREX
Wykres Forex EUR/PLN
Wykres Forex EUR/USD

 

 

 

Aby zmienić ustawienia subskrypcji lub usunąć swój adres z listy, wejdź na stronę:https://konto.money.pl/

Money.pl zapewnia, ze treści pobierane z serwerów Money.pl nie zawierają szkodliwego oprogramowania.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. dotychczasowe prawa i obowiązki Money.pl z siedzibą we Wrocławiu zostają formalnie przejęte przez jej udziałowca - Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Dowiedz się więcej.

Usługa Money.Giełda jest własnością: Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593,
REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.850 zł - wpłacony w całości
http://www.money.pl

 

Copyright © 2016 Grupa Wirtualna Polska S.A. - Wszystkie prawa zastrzeżone

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz