środa, 31 sierpnia 2016

Money.Giełda - GPW: WIG20 wciąż poniżej ważnego poziomu | Złoty stabilizuje się po ostatnich spadkach

 
#
money.pl   Czwartek, 01 września 2016
Newsletter aktualny na godzinę 08:03
Serwis finansowy Produkty finansowe Firma Prawo Manager Motoryzacja Nieruchomości Urlop Praca
 
#

REKLAMA


Komentarz
GPW: WIG20 wciąż poniżej ważnego poziomu

Łukasz Pałka

W money.pl czytaj o czwartkowej sesji na warszawskiej giełdzie.

   
Ze świata
Ryczko: Złoty stabilizuje się po ostatnich spadkach

Komentarz analityka do sytuacji na rynku walutowym.

 

 

Money.pl - Giełda

 

 

 

Komunikaty spółek GPW
Data Spółka Tytuł komunikatu
2016-08-31 23:57:57 MOTORICUS Skonsolidowany raport roczny za 2015
2016-08-31 23:19:49 MOTORICUS Jednostkowy raport roczny za 2015
2016-08-31 21:22:28 SMS KREDYT HOLDING S.A. Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne porozumienia w sprawie wzajemnych rozliczeń
2016-08-31 21:20:28 SMS KREDYT HOLDING S.A. Spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez spółkę zależną oraz aktualizacja informacji na temat kredytu udzielonego tej spółce
2016-08-31 19:24:18 RUCHCHORZ Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Ruchu Chorzów S.A.
2016-08-31 18:51:46 I3D Częściowy wykup i umorzenie obligacji serii BV
2016-08-31 18:50:07 I3D Emisja obligacji serii BW
2016-08-31 17:33:04 IMAGIS Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2016-08-31 17:32:15 RUNICOM Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 sierpnia 2016 roku
2016-08-31 17:29:06 RUNICOM Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Runicom S.A. w dniu 30 sierpnia 2016 roku
2016-08-31 17:00:52 ONICO Zamierzone zmiany statutu ONICO S.A.
2016-08-31 16:57:54 ONICO Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONICO S.A. na dzień 28 września 2016 r. z projektami uchwał
2016-08-31 15:41:05 VIVID GAMES Zatwierdzenie Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2016-08-31 15:21:49 VIVID GAMES UCHWAŁA KDPW O PRZYJĘCIU DO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH AKCJI SERII E
2016-08-31 14:50:56 PRODUKTY KLASZTORNE Zawarcie Aneksu do Listu Intencyjnego
2016-08-31 14:08:49 2C PARTNERS Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii J
2016-08-31 13:59:47 ICPD Interim consolidated financial report as of 30.06.2016
2016-08-31 10:10:00 EASTSIDECAPITAL Informacja o wniesionym powództwie o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały ZWZ
2016-08-31 10:03:33 Euro-Tax Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą
2016-08-30 19:38:10 EXAMOBILE Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2016-08-30 18:41:44 EZO Otrzymanie postanowienia Sądu dot. zabezpieczenia oraz złożenie pism w PARP i Generali TU S.A. przez podmiot zależny od Emitenta
2016-08-30 15:31:57 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2016-08-30 15:08:19 LUXIMA SPOLKA AKCYJNA Informacje o powołanych osobach nadzorujących
2016-08-30 13:51:30 FACHOWCY.PL VENTURES Treść uchwał podjętych na ZWZ Fachowcy.pl Ventures S.A. w dniu 30 sierpnia 2016 roku
2016-08-30 13:37:15 AGROLIGA Convening the Annual General Meeting of Shareholders and Draft of Resolutions
2016-08-30 09:42:15 SMS KREDYT HOLDING S.A. Przydział obligacji serii AN
2016-08-30 09:07:19 2C PARTNERS Terminowy wykup i wypłata odsetek z obligacji serii F
2016-08-30 07:35:25 DENTAMDC Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą spółki

 

   
WIG 20

 

 

GPW - indeksy zamknięte 2016-08-31
Index Wartość Zmiana [%] Obrót [mln]
mWIG40 3942.63 0,06 167
sWIG80 14221.04 0,15 38
WIG 47935.1 -0,11 893
WIG20 1793.56 -0,26 663

 

Giełdy na świecie - indeksy zamknięte 2016-08-31
Index Wartość Zmiana [%] Data
Dow Jones Industrial [USA] 18399.24 -0,30 31 Aug 22:00
Nasdaq [USA] 5213.22 -0,19 31 Aug 23:15
S&P 500 [USA] 2170.95 -0,24 31 Aug 22:44

 

Giełdy na świecie - stan indeksów na godz. 08:03
Index Wartość Zmiana [%] Data
Hang Seng [Hong Kong] 23106.53 0,56 1 Sep 07:47
Nikkei 225 [Japonia] 16906.05 0,11 1 Sep 07:42
Bovespa [Brazylia] 57901.11 -1,15 31 Aug 22:21
Shanghai Composite [Chiny] 3078.2 -0,24 1 Sep 07:47
All Ordinaries [Australia] 5513.5 -0,29 1 Sep 07:41

 

 

Waluty - FOREX
Wykres Forex EUR/PLN
Wykres Forex EUR/USD

 

 

 

Aby zmienić ustawienia subskrypcji lub usunąć swój adres z listy, wejdź na stronę:https://konto.money.pl/

Money.pl zapewnia, ze treści pobierane z serwerów Money.pl nie zawierają szkodliwego oprogramowania.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. dotychczasowe prawa i obowiązki Money.pl z siedzibą we Wrocławiu zostają formalnie przejęte przez jej udziałowca - Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Dowiedz się więcej.

Usługa Money.Giełda jest własnością: Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593,
REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.850 zł - wpłacony w całości
http://www.money.pl

 

Copyright © 2016 Grupa Wirtualna Polska S.A. - Wszystkie prawa zastrzeżone

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz