czwartek, 21 kwietnia 2016

Kredyt gotówkowy - oprocentowanie tylko 4,99 procent!

                                                           Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl. Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.
Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348.

Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38 d, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731 Kapitał zakładowy: 727 074 630 PLN (opłacony w całości).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz