środa, 10 lutego 2016

Uwodzicielska bielizna na Walentynki - sprawdź kolekcję!


Jeżeli wiadomość nie wyświetla się poprawnie kliknij tutaj

Copyright 2016 bonprix sp. z o.o., ul. Lodowa 101, 93-232 Łódź;
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział
KRS 0000114651, NIP 728-013-24-90,
kapitał zakładowy 19 040 000 zł


Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Copyright 2014 bonprix sp. z o.o., ul. Lodowa 101, 93-232 Łódź; Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział KRS 0000114651, NIP 728-013-24-90, kapitał zakładowy 19 040 000 zł

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz