czwartek, 25 lutego 2016

Prowadzisz firmę? Sprawdź co możesz zyskać

   
  Zaradni wspierają zaradnych
  i zaradni zyskują z Kontem Direct dla Firmy
 

• 6x0 zł za konto dla aktywnych1
• aplikacja mobilna na tablet lub smartfon
• dostęp do ponad 400 oddziałów
  w całej polsce

   
 
 
 
6x0 za konto
Zasada jest prosta - aktywni nie płacą
 
Wystaczy, że w poprzednim miesiącu spełnisz jeden z poniższych warunków: wykonasz (darmowy) przelew do ZUS lub US lub na konto firmowe wpłynie łącznie min. 2000 zł2
 
  dla aktywnych za prowadzenie rachunku (zwyjątkiem wpłat w oddziale)3     dla aktywnych za przelewy internetowe w PLN w kraju (z wyjatkiem przelewów Express ELIXIR i SORBNET)4
             
  za przelew w PLN przez internet na rachunek ZUS i US     za wpłaty we wpłatomatach ING Banku Śląskiego
             
  za kartę do konta5     za wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju
 
Znajdź najbliższy oddział banku
 
 

1 Bądź aktywny - wystarczy, że w poprzednim miesiącu kalendarzowym:
• zrobisz przelew do ZUS lub
• zrobisz przelew do US lub
• na konto firmowe wpłynie łącznie min. 2000 zł (z wyjątkiem przelewów między rachunkami własnej firmy).
2 Za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnej firmy
3 Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł dla aktywnych klientów. 9 zł dla nieaktywnych klientów.
4 Opłata za przelew wynosi 0 zł dla aktywnych klientów. 0,90 zł dla nieaktywnych klientów.
5 Miesięczna opłata za kartę w wysokości 7 zł jest pobierana tylko, jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 300 zł.

Konto Direct dla Firmy przeznaczone jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich korzystających z uproszczonych zasad księgowości oraz wspólnot mieszkaniowych.

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Informacje aktualne na dzień: 01.02.2016. Dodatkowe informacje: www.ing.pl, Infolinia 801 222 222 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku.

 
 
Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
ING Bank Śląski SA
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer rejestru: KRS 0000005459
NIP: 634-013-54-75
REGON: 271514909
Kapitał zakładowy: 130 100 000 zł

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz