środa, 13 stycznia 2016

Odkryj wyprzedaż modeli Kia z rocznika 2015!


Advertisement
Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366 02-819 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 00000 18778, NIP 526-19-10-258,
REGON 012710235,
Kapitał zakładowy/wpłacony: 15.700.000 zł

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz