środa, 27 stycznia 2016

Aktywni nie płacą z Kontem Direct dla Firmy. Sprawdź

1 Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł dla aktywnych klientów, 9 zł dla nieaktywnych klientów (za wyjątkiem wpłat i wypłat w oddziale). Bycie aktywnym oznacza, że w poprzednim miesiącu kalendarzowym:
  • zostanie wykonany przelew do ZUS lub
  • zostanie wykonany przelew do US lub
  • na konto firmowe wpłynie łącznie min. 2000zł (z wyjątkiem przelewów miedzy rachunkami własnymi firmy).
2 Opłata za przelew wynosi 0 zł dla aktywnych klientów, 0,90 zł dla nieaktywnych klientów (za wyjątkiem przelewów Express ELIXIR i SORBNET).
3 Zapoznaj się z warunkami Regulaminu promocji "300 zł za otwarcie konta i przelewy do ZUS" i spełnij pozostałe warunki.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny. ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Informacje aktualne na dzień: 01.01.2016. Dodatkowe informacje: www.ing.pl, Infolinia 801 222 222 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku.
Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
ING Bank Śląski SA
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer rejestru: KRS 0000005459
NIP: 634-013-54-75
REGON: 271514909
Kapitał zakładowy: 130 100 000 zł

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz