środa, 8 kwietnia 2015

Kredyt do 150 000 zł na PIT!


Kredyt gotówkowy na PIT to możliwość skorzystania z uproszczonej formy dokumentowania dochodów uzależniona jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego zdolności i wiarygodności kredytowej. Dokumentowanie dochodu na podstawie PIT-11, PIT-40 w przypadku osób uzyskujących dochód z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło, PIT-40A w przypadku osób uzyskujących dochody z tytułu emerytury i renty. Szczegółowe warunki oferty kredytu gotówkowego dostępne są w Oddziałach Banku. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.

Jesteśmy częścią Getin Noble Bank SA
Mailing wysłany na zlecenie: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl). Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów. Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl. Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz