czwartek, 19 marca 2015

Jak przeciwdziałać nadużyciom w firmie


Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
HR Business Partners Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 13 lok 52, 02-677 Warszawa
KRS: 0000103651 NIP 951-21-37-103
biuro@hrbp.pl , tel. 22 412 18 15

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz