piątek, 3 października 2014

Pożyczka gotówkowa bez zbędnych formalności!


*Pożyczka gotówkowa na oświadczenie w kwocie nieprzekraczającej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, która na dzień 19.08.2014r. wynosi ok. 3 900 zł. (uwaga: kwota pożyczki obejmuje kwotę do wypłaty oraz kredytowane koszty związane z udzieleniem pożyczki).Uproszczona procedura dokumentowania dochodów dostępna jest wyłącznie dla Klientów uzyskujących dochód maksymalnie do 3 000 zł netto miesięcznie. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny klienta, w tym jego zdolności i wiarygodności kredytowej. Szczegóły oferty pożyczki gotówkowej dostępne są w placówkach banku. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Szczegółowe warunki oferty kredytu dostępne są w Oddziałach Banku i na stronie www.getinbank.pl.

Jesteśmy częścią Getin Noble Bank S.A.


Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości).

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl). Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów. Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz