poniedziałek, 8 września 2014

Money.Giełda: GPW wciąż zaskakuje swoją siłą. Na horyzoncie korekta? | Wall Street w dół. S&P500 traci najmocniej

 
#
money.pl   Wtorek, 09 września 2014
Newsletter aktualny na godzinę 06:08
Serwis finansowy Produkty finansowe Firma Prawo Manager Motoryzacja Nieruchomości Urlop Praca
 
#

REKLAMA


Komentarz
GPW wciąż zaskakuje swoją siłą. Na horyzoncie korekta?

Paweł Zawadzki[Money.pl]

Inwestorzy z optymizmem patrzą już nie tylko na największe spółki. Sprawdź, na co warto uważać.

   
Ze świata
Wall Street w dół. S&P500 traci najmocniej

Sesja w USA przyniosła niewielkie zmiany i korektę części indeksów po wzrostach w ubiegłym tygodniu.

 

 

Money.pl - Giełda

 

 

Kalendarium na dziś
Godz Państwo Opis Okres Prognoza Poprzednie
01:50 Japonia Protokół z posiedzenia BoJ sierpień
07:00 Japonia Indeks zaufania konsumentów sierpień 41,5
08:45 Francja Bilans handlu zagranicznego s.a. lipiec -5,0 mld EUR -5,4 mld EUR
10:30 Wlk. Brytania Produkcja przemysłowa lipiec 0,2% m/m 0,3% m/m
10:30 Wlk. Brytania Przetwórstwo przemysłowe lipiec 0,3% m/m 0,3% m/m
10:30 Wlk. Brytania Bilans handlu zagranicznego lipiec -9,100 mld GBP -9,413 mld GBP
14:15 Kanada Rozpoczęte budowy domów sierpień 195 tys. 200,1 tys.

 

Komunikaty spółek GPW
Data Spółka Tytuł komunikatu
2014-09-09 00:45:40 AMBRA AMBRA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS
2014-09-09 00:42:58 AMBRA AMBRA SA Raport okresowy roczny za 2013 R
2014-09-08 19:33:37 PEKAES PEKAES SA zawarcie umowy o linię na gwarancje bankowe z bankiem Millennium S.A., udzielenie poręczeń przez spółki zależne PEKAES SA, zawarcie umowy o zmianie hipoteki z Bankiem Millennium S.A. oraz us
2014-09-08 18:29:57 FAMUR FAMUR SA podpisanie aneksu do umowy znaczącej z Bankiem Pekao S.A.
2014-09-08 17:06:13 INWESTCONS INC SA nabycie akcji własnych
2014-09-08 16:55:17 IDEATFI INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA wydanie przez KNF decyzji o zawieszeniu w okresie od dnia 8 września do 10 października 2014 r. zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa Inventu
2014-09-08 16:54:17 IDEATFI INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA wydanie przez KNF decyzji o zawieszeniu w okresie od dnia 8 września do 10 października 2014 r. zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa fundusz
2014-09-08 16:51:04 BAKALLAND BAKALLAND SA rezygnacja i powołanie nowych członków Rady nadzorczej emitenta
2014-09-08 16:50:15 BALTONA BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta
2014-09-08 16:49:50 BAKALLAND BAKALLAND SA treść uchwał podjętych przez NWZ Bakalland S.A. w dn.08.09.2014
2014-09-08 16:19:50 LCCORP LC CORP SA zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2014-09-08 16:10:01 ACTION ACTION SA wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii ACT01 040717 Emitanta
2014-09-08 16:08:57 MOSTALSIED POLIMEX-MOSTOSTAL SA cofnięcie wniosku wierzycie spółki o ogłoszenie upadłości
2014-09-08 16:06:58 MOSTALZAB MOSTOSTAL ZABRZE SA zawarcie umowy przez spółkę zależną emitenta
2014-09-08 15:59:03 PCGUARD PC GUARD SA - wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na NWZA w dniu 8 września 2014 r.
2014-09-08 15:58:53 PCGUARD PC GUARD SA uchwały podjęte na NWZA w dniu 8 września 2014 roku.
2014-09-08 15:52:44 MAGELLAN MAGELLAN SA zawarcie znaczącej umowy
2014-09-08 15:44:48 BRE MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane
2014-09-08 15:39:25 GINOROSSI GINO ROSSI SA nabycie akcji Gino Rossi S.A. przez osobę zarządzającą
2014-09-08 15:36:00 ALUMETAL ALUMETAL SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 02 września 2014 r.
2014-09-08 15:00:27 RAFAKO RAFAKO SA zmiany w składzie zarządu spółki

 

   
WIG 20

 

 

GPW - indeksy zamknięte 2014-09-08
Index Wartość Zmiana [%] Obrót [mln]
mWIG40 3554.65 0,41 73
WIG 54624.88 0,39 667
WIG20 2551.47 0,40 546

 

Giełdy na świecie - indeksy zamknięte 2014-09-08
Index Wartość Zmiana [%] Data
Dow Jones Industrial [USA] 17111.42 -0,15 8 Sep 22:00
Nasdaq [USA] 4592.28 0,20 8 Sep 23:15
S&P 500 [USA] 2001.54 -0,31 8 Sep 22:32

 

Giełdy na świecie - stan indeksów na godz. 06:08
Index Wartość Zmiana [%] Data
Hang Seng [Hong Kong] 25190.45 -0,20 8 Sep 10:01
Nikkei 225 [Japonia] 15779.69 0,47 9 Sep 06:07
Bovespa [Brazylia] 59192.75 -2,45 8 Sep 22:17
Shanghai Composite [Chiny] 2323.73 -0,12 9 Sep 05:38
All Ordinaries [Australia] 5593.90 0,27 9 Sep 05:47

 

 

Waluty - FOREX
Wykres Forex EUR/PLN
Wykres Forex EUR/USD

 

 

 

Aby zmienić ustawienia subskrypcji lub usunąć swój adres z listy, wejdź na stronę:https://konto.money.pl/

Money.pl zapewnia, ze treści pobierane z serwerów Money.pl nie zawierają szkodliwego oprogramowania.

Usługa Money.Giełda jest własnością: Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3509500,00 zł
http://www.money.pl

 

Copyright © 2014 Money.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz