niedziela, 28 września 2014

Money.Giełda: GPW: Szef EBC zachęci do kupowania akcji? | Duże spadki na Wall Street. To obawy o...

 
#
money.pl   Poniedziałek, 29 września 2014
Newsletter aktualny na godzinę 06:35
Serwis finansowy Produkty finansowe Firma Prawo Manager Motoryzacja Nieruchomości Urlop Praca
 
#

REKLAMA


Komentarz
GPW: Szef EBC zachęci do kupowania akcji?

Łukasz Pałka[Money.pl]

W Money.pl czytaj, na co zwrócić uwagę podczas najbliższych sesji na giełdzie.

   
Ze świata
Duże spadki na Wall Street. To obawy o...

W rosyjskim parlamencie złożono projekt ustawy, która zakłada umożliwienie przejmowania zagranicznych aktywów na terytorium Rosji.

 

 

Money.pl - Giełda

 

 

Kalendarium na dziś
Godz Państwo Opis Okres Prognoza Poprzednie
10:30 Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 sierpień 0,3% m/m
11:00 Strefa Euro Indeks nastrojów w gospodarce wrzesień 100,6
11:00 Strefa Euro Indeks nastrojów konsumentów wrzesień -10,0
11:00 Strefa Euro Indeks nastrojów biznesu wrzesień 0,16
14:00 Niemcy Inflacja HICP - wst. wrzesień 0,8% r/r
14:30 USA Dochody Amerykanów sierpień 0,2% m/m
14:30 USA Wydatki Amerykanów sierpień -0,1% m/m
16:00 USA Indeks podpisanych umów kupna domów sierpień 3,3% m/m

 

Komunikaty spółek GPW
Data Spółka Tytuł komunikatu
2014-09-26 19:17:51 MERCOR MERCOR SA transakcje z Bank Zachodni WBK S.A. na łączną wartość umowy znaczącej
2014-09-26 19:09:51 ABCDATA ABC DATA SA nabycie akcji własnych
2014-09-26 19:06:39 POZBUD POZBUD T&R SA odstąpienie od umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy emitentem a głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A.
2014-09-26 18:57:15 ACESA AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA Execution of the buy-back programme between 22 September 2014 and 26 September 2014
2014-09-26 17:40:47 TELESTRADA TELESTRADA SA informacja w przedmiocie stanu transakcji nabycia 100% udziałów w NOM Sp. z o.o.
2014-09-26 17:39:23 TROMEDIA INDATA SOFTWARE SA zawiadomienie o stanie posiadania akcji INDATA Software SA
2014-09-26 17:34:44 TROMEDIA INDATA SOFTWARE SA zawiadomienie o stanie posiadania akcji INDATA Software SA
2014-09-26 17:32:28 FOTA FOTA SA zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta FOTA S.A. w upadłości układowej
2014-09-26 17:26:38 VANTAGE VANTAGE DEVELOPMENT SA znaczne pakiety akcji - zmiana w ogólnej liczbie głosów
2014-09-26 17:26:17 TROMEDIA INDATA SOFTWARE SA zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce INDATA Software SA
2014-09-26 17:18:45 VANTAGE VANTAGE DEVELOPMENT SA nabycie akcji przez podmiot kontrolowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
2014-09-26 17:17:58 PLASTBOX PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
2014-09-26 17:13:28 VANTAGE VANTAGE DEVELOPMENT SA zbycie akcji przez podmiot kontrolowany przez członka rady nadzorczej emitenta
2014-09-26 17:09:04 VANTAGE VANTAGE DEVELOPMENT SA zawarcie przez jednostkę zależną od emitenta umowy znaczącej
2014-09-26 17:06:49 ALIOR ALIOR BANK SA uchwała zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Alior
2014-09-26 16:31:46 PCCINTER PCC INTERMODAL SA zawarcie z Eucon Shipping and Transport Ltd. umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
2014-09-26 16:28:59 BOŚ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii R1
2014-09-26 16:27:39 PCCINTER PCC INTERMODAL SA zawarcie z grupą kapitałową MSC umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
2014-09-26 16:24:33 QUERCUS QUERCUS TFI SA przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów
2014-09-26 16:22:20 TORPOL TORPOL SA zgłoszenie przez PKO TFI kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

 

   
WIG 20

 

 

GPW - indeksy zamknięte 2014-09-26
Index Wartość Zmiana [%] Obrót [mln]
mWIG40 3623.55 -0,35 111
WIG 54574.21 0,30 763
WIG20 0,00 -

 

Giełdy na świecie - indeksy zamknięte 2014-09-28
Index Wartość Zmiana [%] Data
Dow Jones Industrial [USA] 17113.15 0,99 26 Sep 22:00
Nasdaq [USA] 4512.19 1,02 26 Sep 23:15
S&P 500 [USA] 1982.85 0,86 26 Sep 22:31

 

Giełdy na świecie - stan indeksów na godz. 06:35
Index Wartość Zmiana [%] Data
Hang Seng [Hong Kong] 23218.64 -1,94 29 Sep 06:19
Nikkei 225 [Japonia] 16281.12 0,32 29 Sep 06:35
Bovespa [Brazylia] 57212.38 2,23 26 Sep 22:18
Shanghai Composite [Chiny] 2357.42 0,41 29 Sep 06:19
All Ordinaries [Australia] 5291.50 -0,47 29 Sep 06:14

 

 

Waluty - FOREX
Wykres Forex EUR/PLN
Wykres Forex EUR/USD

 

 

 

Aby zmienić ustawienia subskrypcji lub usunąć swój adres z listy, wejdź na stronę:https://konto.money.pl/

Money.pl zapewnia, ze treści pobierane z serwerów Money.pl nie zawierają szkodliwego oprogramowania.

Usługa Money.Giełda jest własnością: Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3509500,00 zł
http://www.money.pl

 

Copyright © 2014 Money.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz