piątek, 26 września 2014

[Inwestycje] Wirtualne środki, prawdziwe Porsche >>

Jeżeli nie możesz przeczytać tej wiadomości, kliknij tu
Konkurs XTB Trading Cup 2014!
Weź udział w konkursie Trading Cup. Wygraj Porsche lub jedną z ponad 70 nagród. 

>> Otrzymujesz wirtualne 10 000 euro
>> Inwestujesz w waluty, surowce i akcje
>> Odjeżdżasz Porsche
>> Odbierasz pozostałe nagrody

START KONKURSU: 5.10 (godz. 23:00)
KONIEC: 31. 10 (godz. 17:00)
Weź udział konskursie i odjedź Porsche.: 
Powodzenia!
XTB TEAM
BE A PRO with XTB

Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217580, o numerze REGON 015803782, o numerze NIP 527-24-43-955, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 5 869 181,75 zł. X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz