środa, 12 lutego 2014

Dodatkowy dochód w kilka dni. Sprawdź to.

  "Zarobiłam 224 €
w jeden dzień!"

 
  • Kiedy rynek ulega wahaniom,
to wpływa na Twój dochód.

 
  • Naucz się jak handlować na rynku
Forex. Każdego dnia ludzie zarabiają pieniądze na rynku Forex.

 
  • Ponad $20 trilionów handluje
każdego dnia  na rynku Forex.

 
  • Sprawdź jak mogłeś zarobić
wczoraj 224€

 
 
    zobacz jak...    
 
Handel wiąże się z ryzykiem utraty kapitału
XForex Nazwa handlowa jest używany przez XFR Financial Ltd (znany dawniej pod nazwą O.C.M Online Capital Markets). Ryzyka: Spekulacje środkami pieniężnych należy prowadzić jedynie w sytuacji, kiedy inwestor może pokryć ew. straty. Wymienione produkty inwestycyjne mogą być nieodpowiednie dla pewnych inwestorów, dlatego zwracamy się do inwestorów z prośbą, aby Prosimy przeczytać w całości Ograniczenie odpowiedzialności i ostrzeżenie o ryzyku. Aby skorzystać z serwisu XForex musisz mieć ukończone 18 lat. Dane osobowe użytkowników nie będą ujawniane osobom trzecim. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej. Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.
Regulamin

Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
XFOREX
Spyrou Kyprianou 38
CCS Building
P.O.B 70091
Kato Polemidia
Limassol 4160, Cyprus
Registration number: HE 248449
VAT Number: 10248449Y

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz