czwartek, 9 stycznia 2014

Bezpłatne szkolenia giełdowe pod patronatem Ashrafa Laidi!


Szanowni Państwo!

Już wkrótce zawita do Polski Ashraf Laidi, ceniony analityk rynków finansowych, autor popularnej również w Polsce książki "Międzyrynkowa analiza kursów walutowych".

Z tej okazji City Index przygotował cykl bezpłatnych szkoleń poświęconych zagadnieniom analizy rynków oraz wykorzystywania narzędzi i metod inwestycjnych stosowanych przez Ashrafa Laidi.

Łódź (20.01), Warszawa (21.01), Poznań (22.01), Wrocław (23.01), Katowice (04.02), Kraków (05.02), Rzeszów (06.02)Z wyrazami szacunku,

Zespół City Index

 


CFD i Forex są ryzykowne, możesz stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający.

Przedmiotowe bezpłatne seminaria i webinaria, informacje przekazywane na nich oraz niniejszy materiał (razem zwane "Materiałem szkoleniowym"), w żadnym przypadku nie może być traktowany jako wydana przez City Index Limited oraz City Index Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce (razem zwane "City Index") rekomendacja lub oferta sprzedaży lub jako rekomendacja lub też zachęcenie do kupna jakiegokolwiek papieru wartościowego lub innego instrumentu finansowego. Ponadto fakt dystrybucji Materiału szkoleniowego lub opieranie swojej aktywności na Materiale szkoleniowym nie mogą być rozumiane jako zawarcie jakiejkolwiek umowy czy wejście w jakąkolwiek inną relację. Materiał szkoleniowy nie jest osobistą rekomendacją. Powinieneś/-aś zasięgnąć niezależnej porady, czy spekulowanie na jakimkolwiek z wymienionych w Materiale szkoleniowym rynków jest dla Ciebie odpowiednie oraz czy Twoja zdolność do oszacowania związanego ryzyka w tym zakresie jest właściwa. Ponadto w przypadku wątpliwości należy zasięgnąć niezależnej porady w zakresie Twojej sytuacji podatkowej oraz podatkowych i księgowych charakterystyk lub konsekwencji każdej z transakcji. City Index nie gwarantuje oraz nie stanowi, iż Materiał szkoleniowy jest właściwy, kompletny, nie wprowadza w błąd lub iż odpowiada celowi, do którego był przeznaczony. City Index nie gwarantuje również oraz nie stanowi, iż na zapisach i zawartości merytorycznej Materiału szkoleniowego powinno się opierać jakiekolwiek działania. City Index może z uwagi na zwykły rodzaj prowadzenia swojej działalności utrzymywać pozycje w aktywach wskazanych w Materiale szkoleniowym.

Kontrakty na różnicę ("CFD")oraz Forex są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć początkowe nakłady. Dlatego też, CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje o produktach City Index znajdują się na stronie www.cityindex.pl.

City Index świadczy usługi w zakresie CFD. Jest uprawniony i nadzorowany przez Urząd Nadzoru Działalności Sektora Finansowego (Financial Conduct Authority - FCA). Nr rejestru FCA: 113942. City Index Limited jest podmiotem zarejestrowanym w Anglii i Walii pod numerem: 1761813 z siedzibą w Park House, 16 Finsbury Circus, Londyn, EC2M 7EB.

City Index zastrzega sobie prawo: do odrzucenia zapisu osoby zainteresowanej uczestnictwem w seminarium i/lub zmiany programu seminariów i/lub Materiału szkoleniowego i/lub rezygnacji z organizacji seminariów i webinariów bez uprzedzenia i bez podania przyczyny.

Compentia jest odrębną jednostką od City Index. City Index nie gwarantuje oraz nie stanowi, iż opinie wygłaszane przez przedstawicieli Compentia są właściwe, kompletne, nie wprowadzają w błąd lub iż odpowiadają celowi, do którego są przeznaczone. City Index nie popiera i nie aprobuje stanowiska przedstawicieli firm szkoleniowych ujętego w ich opiniach.

Niektóre z informacji i linków ujętych na tej stronie mogą kierować do komercyjnych stron internetowych, np. oferujących seminaria inwestycyjne. Umieszczenie linku na niniejszej stronie nie jest zachętą czy rekomendacją kupna danego produktu czy usługi.
Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Główna i zarejestrowana siedziba: Park House, 16 Finsbury Circus, Londyn, EC2M 7EB. City Index Limited jest podmiotem zarejestrowanym w Anglii i Walii pod numerem: 1761813, uprawnionym i nadzorowanym przez Urząd Nadzoru Działalności Sektora Finansowego (Financial Conduct Authority - FCA). Nr rejestru FCA: 113942. Szczegóły: http://www.fca.org.uk/register/. Nr Vat: 524837435.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie login.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz