środa, 4 grudnia 2013

Tańsze zakupy, większa sprzedaż w Twojej firmie

Jestem Szefem wszystkich szefów i tnę koszty wszystkich kosztów.
Wiem jak to zrobić w każdej firmie.
Dlatego stworzyłem Aleo - internetową platformę handlową dla firm.
prowadzisz elektroniczne przetargi i negocjujesz najlepsze ceny
organizujesz aukcje sprzedażowe i zakupowe
stworzysz własny sklep internetowy
potwierdzasz swoją wiarygodność i sprawdzasz kontrahentów

Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Usługa platformy handlowej Aleo jest ofertą spółki ING Usługi dla Biznesu S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 50 (Spółka) będącej członkiem grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.(Bank). Oferowaną usługę platformy Aleo Spółka kieruje zarówno do obecnych klientów Banku w ramach organizowanego przez Bank programu lojalnościowego, którego Spółka jest operatorem, jak również do firm niebędących klientami Banku.

ING Usługi dla Biznesu S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 50, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000408358. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 10.000.000,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP:  634 280 53 13.

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000005459. Kapitał zakładowy w wysokości 130 100 000 złotych w całości wpłacony. NIP 634-013-54-75.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie login.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz