wtorek, 17 grudnia 2013

Szybki internet za 39,90. Sprawdź!


Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000041649, NIP 526-02-05-575, REGON 011566374

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie login.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz