wtorek, 3 grudnia 2013

Money.Prawo - To prawo wymaga wpisu w księdze wieczystej

 
#
moto.money.pl   wtorek, 03 grudnia 2013

Profesjonalne porady prawne »
  Serwis finansowy Produkty finansowe Firma Prawo Manager Motoryzacja Nieruchomości Urlop Praca
 
#

Temat tygodnia
Wpis użytkowania wieczystego do księgi wieczystej ma charakter konstytutywny, dopiero więc z chwilą jego dokonania powstaje prawo użytkowania wieczystego.

REKLAMA

Aktualności
Straż miejska ma prawo używać fotoradarów
Tak orzekł dziś Sąd Najwyższy i odrzucił kasację prokuratora generalnego, który ujął się za kierowcami.
Ważna decyzja w sprawie VAT od aut
Komisja Europejska chce zgodzić się na to, by od 1 stycznia 2014 r. podatnicy mogli odliczać połowę VAT zawartego w cenie samochodów, które nie w pełni wykorzystują w celach biznesowych.
Słona kara dla operatora za "złe praktyki"
Praktyki stosowane przez firmę utrudniały odstąpienie konsumenta od zawartej umowy.
Afera korupcyjna. Dużo pracy przed śledczymi
- Trzech prokuratorów i siedmiu oficerów CBA zajmie się sprawą korupcji m.in. w Centrum Projektów Informatycznych byłego MSWiA. Przed nimi dużo pracy - powiedział prokurator generalny Andrzej Seremet.
PKP przegrały z NIK. Pozew oddalony
PKP pozwały NIK za ustalenia pokontrolne z 2011 r. w kwestii pomieszczeń wynajmowanych na warszawskim Dworcu Centralnym na potrzeby m.in. gastronomii.
Okiem eksperta
Jerzy Celichowski
Część wspólna do indywidualnego użycia
Jest kilka rozwiązań prawnych pozwalających na wyłączenie części nieruchomości wspólnej do indywidualnego użytku dla jednego z właścicieli lokali.
Karolina Służewska-Woźnicka, Jakub Krupka
Przemoc wobec dziecka. Gdzie zgłaszać?
Jeśli rodzice nie wykonują należycie lub nadużywają władzy rodzicielskiej, należy zawiadomić o tym fakcie sąd opiekuńczy.
Katarzyna Czaplicka
Ochrona miejsc pracy. Co daje nowa ustawa?
Według nowych przepisów przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z: przestoju ekonomicznego oraz obniżenia czasu pracy.
Anna Zagierska, Wojciech Celichowski
Problemy z dziedziczeniem udziałów w firmie
Może okazać się, że w momencie gdy spadkobierca dowie się, że odziedziczył firmę, jej długi są ogromne, a jej wartość znikoma.
 
Porady prawne
Podatek od spadku będzie uproszczony?
Zmiany prawa restrukturyzacyjnego. Już niebawem
   

REKLAMA

 
Informacje dotyczące Money.Prawo
Aby zmienić ustawienia subskrypcji lub usunąć swój adres z listy, wejdź na stronę: http://login.money.pl/

Usługa Money.Prawo jest własnością:
Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3509500,00 zł.
http://www.money.pl

Aby korzystać z usługi w pełnym zakresie, subskrybent powinien umożliwić przeglądanie wiadomości e-mail w formie html oraz zezwolić na pobieranie treści graficznych z serwerów Money.pl.

Money.pl zapewnia, że treści pobierane z serwerów Money.pl nie zawierają szkodliwego oprogramowania.

Copyright © 2013 Money.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
   
Ważne terminy
2014-01-01
Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2013.926).
2014-01-01
Wchodzi w życie ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888). Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, 2) zasady działania organizacji odzysku opakowań, 3) zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, 4) zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej - w celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii.
2014-01-02
Wchodzi w życie ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1165).

REKLAMA

Inni odzyskali długi. A Ty?

Więcej...

Sprawdź kontrahenta
Szukaj aktów prawnych
Ujednolicone akty prawne
Przydatne adresy
Sądy
Urzędy skarbowe
Notariusze
Tłumacze przysięgli
Organizacje pożytku publicznego
Rzecznicy konsumentów
Uniwersyteckie poradnie prawne
Biura porad obywatelskich
Wzory dokumentów
Pisma procesowe
Wzór pisma
Wzór umowy
Formularz podatkowy
e-prawnik
Oceń prawnika
Forum Prawne
Raporty KRS
Wzory dokumentów
Akademia prawa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz