wtorek, 17 grudnia 2013

Money.Prawo - Jak łączyć pracę z urlopem rodzicielskim?

 
#
moto.money.pl   wtorek, 17 grudnia 2013

Profesjonalne porady prawne »
  Serwis finansowy Produkty finansowe Firma Prawo Manager Motoryzacja Nieruchomości Urlop Praca
 
#

Temat tygodnia
Pracownik może podjąć pracę zarobkową u pracodawcy udzielającego mu urlopu rodzicielskiego w wymiarze nie większym niż pół etatu.

REKLAMA

Aktualności
"Raport Macierewicza" pod lupą. Trafił nielegalnie do tłumaczki?
PiS mówi, że wszystko organizowane było zgodnie z prawem, ale inne partie mają wątpliwości.
Wolne za pracę w święta. Kiedy przysługuje?
Pracodawca, który zatrudnia pracownika w niedzielę i święta obowiązany jest mu zapewnić inny dzień wolny od pracy.
Umowa deweloperska - kiedy jest nieważna?
Jeśli deweloper i nabywca mieszkania zechcą zawrzeć umowę deweloperską w zwykłej formie pisemnej, będzie ona bezwzględnie nieważna.
Czym jest płatność mobilna wobec prawa?
Rachunek płatniczy zawierający e-pieniądz nie może być oprocentowany ani przynosić korzyści związanych z czasem posiadania pieniądza elektronicznego.
Dodatkowe badania dla kierowców. Kiedy?
Badania nie będą wymagane przy wymianie w latach 2028-2033 praw jazdy na auta osobowe, motocykle i ciągniki.
Wyższe kary za aborcję? Piszą do ministra
Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że Komisja Kodyfikacyjna przygotowała propozycje zmian, przewidujące podwyższenie kary za aborcję.
Okiem eksperta
Marta Skwara-Beska
Pracownik delegowany. Co z ubezpieczeniem?
Pracownik może być ubezpieczony w Polsce, jeżeli wykonuje pracę za granicą, pod warunkiem, że jest delegowany do krajów UE, państw EOG lub Szwajcarii.
Aleksandra Oracz
To prawo wymaga wpisu w księdze wieczystej
Wpis użytkowania wieczystego do księgi wieczystej ma charakter konstytutywny, dopiero więc z chwilą jego dokonania powstaje prawo użytkowania wieczystego.
Karolina Służewska-Woźnicka, Jakub Krupka
Przemoc wobec dziecka. Gdzie zgłaszać?
Jeśli rodzice nie wykonują należycie lub nadużywają władzy rodzicielskiej, należy zawiadomić o tym fakcie sąd opiekuńczy.
Jerzy Celichowski
Część wspólna do indywidualnego użycia
Jest kilka rozwiązań prawnych pozwalających na wyłączenie części nieruchomości wspólnej do indywidualnego użytku dla jednego z właścicieli lokali.
 
Porady prawne
Problemy z dziedziczeniem udziałów w firmie
Kiedy upływa termin na zadawanie pytań w przetargu?
   

REKLAMA

 
Informacje dotyczące Money.Prawo
Aby zmienić ustawienia subskrypcji lub usunąć swój adres z listy, wejdź na stronę: http://login.money.pl/

Usługa Money.Prawo jest własnością:
Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3509500,00 zł.
http://www.money.pl

Aby korzystać z usługi w pełnym zakresie, subskrybent powinien umożliwić przeglądanie wiadomości e-mail w formie html oraz zezwolić na pobieranie treści graficznych z serwerów Money.pl.

Money.pl zapewnia, że treści pobierane z serwerów Money.pl nie zawierają szkodliwego oprogramowania.

Copyright © 2013 Money.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
   
Ważne terminy
2014-01-08
Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183). Rozporządzenie określa: 1) rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnej, wojewódzkiej i powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej "zasobem"; 2) sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych w zasobie; 3) sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych z zasobu; 4) wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu; 5) tryb wymiany danych między poszczególnymi częściami zasobu oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych; 6) tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych.
2014-01-27
Wchodzi w życie ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego.

REKLAMA

Weryfikuj swoich kontrahentów

Więcej...

Sprawdź kontrahenta
Szukaj aktów prawnych
Ujednolicone akty prawne
Przydatne adresy
Sądy
Urzędy skarbowe
Notariusze
Tłumacze przysięgli
Organizacje pożytku publicznego
Rzecznicy konsumentów
Uniwersyteckie poradnie prawne
Biura porad obywatelskich
Wzory dokumentów
Pisma procesowe
Wzór pisma
Wzór umowy
Formularz podatkowy
e-prawnik
Oceń prawnika
Forum Prawne
Raporty KRS
Wzory dokumentów
Akademia prawa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz