środa, 27 listopada 2013

Sprawdź bezpłatny pakiet Mój Biznes Mobilny!

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM

Pełna wygoda i kontrola firmowych finansów?

Tylko z bezpłatnym pakietem
Mój Biznes Mobilny
!

0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów na całym świecie,

0 zł za prowadzenie rachunku,

10 bezpłatnych przelewów internetowych i/lub zleceń stałych miesięcznie, a także bezpłatne przelewy do ZUS/US.

www.pekao.com.pl

801 340 340 (opłata wg cennika operatora)

Prowadzenie rachunku za 0 zł pod warunkiem wpływów na rachunki Klienta w wysokości min. 2 000 zł miesięcznie
(z wyłączeniem przelewów między rachunkami Klienta w Banku); 10 bezpłatnych przelewów internetowych i/lub zleceń stałych miesięcznie na rachunki prowadzone w innych bankach w Polsce. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: 0000014843, do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-00-06-841, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.


Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; REGON: 000010205; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie login.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz