wtorek, 26 listopada 2013

Money.Prawo - Nie płaci alimentów? Straci prawo jazdy

 
#
moto.money.pl   wtorek, 26 listopada 2013

Profesjonalne porady prawne »
  Serwis finansowy Produkty finansowe Firma Prawo Manager Motoryzacja Nieruchomości Urlop Praca
 
#

Temat tygodnia
Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, można podjąć wobec uporczywie uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

REKLAMA

Aktualności
Decyzje NSA ważne dla właścicieli gruntów
Chodzi o opłatę adiacencką i za użytkowanie oraz przeznaczenie działek rolnych pod budowę.
Amerykanie korumpowali urzędników MSWiA?
CBA kontroluje ponad 100 przetargów informatycznych. Firmy miały specjalne budżety na korumpowanie urzędników - informuje Paweł Wojtunik.
Niemal cała załoga Arctic Sunrise na wolności
Szef administracji Kremla zapowiedział, że decyzję o tym kiedy ekolodzy będą mogli opuścić Rosję zapadną zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Rząd o rozszerzeniu karalności za pornografię
Rada Ministrów zajmie się też m.in. nowelizacją kodeksu karnego, która została przygotowana w związku z europejskimi dyrektywami.
Sąd Najwyższy określi moralność notariuszy
Czy rejenci maja prawo oceniać, czy dana umowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i odmawiać klientom podpisania aktu?
Wojtunik będzie nadal szefem CBA
Donald Tusk jest zadowolony z pracy szefa Biura i zostawi go na kolejną kadencję.
Okiem eksperta
Katarzyna Czaplicka
Ochrona miejsc pracy. Co daje nowa ustawa?
Według nowych przepisów przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z: przestoju ekonomicznego oraz obniżenia czasu pracy.
Adrian Mackiewicz
Po wypadku zwrot kosztów auta zastępczego?
Refundacji mogą podlegać tylko faktycznie poniesione, celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki poszkodowanego.
Monika Bożek
Podatek od spadku będzie uproszczony?
Projekt zmian w podatkach od spadków i darowizn zakłada uproszczenie i ujednolicenie wysokości zwolnień od podatku we wszystkich grupach podatkowych.
Adrian Mackiewicz
Więzienie za brak ochrony danych osobowych?
Przepisy karne zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych przewidują kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.
 
Porady prawne
Do jakiego sądu złożyć wniosek o ugodę?
Brak aktualizacji KRS. Problem dla firmy?
   

REKLAMA

 
Informacje dotyczące Money.Prawo
Aby zmienić ustawienia subskrypcji lub usunąć swój adres z listy, wejdź na stronę: http://login.money.pl/

Usługa Money.Prawo jest własnością:
Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3509500,00 zł.
http://www.money.pl

Aby korzystać z usługi w pełnym zakresie, subskrybent powinien umożliwić przeglądanie wiadomości e-mail w formie html oraz zezwolić na pobieranie treści graficznych z serwerów Money.pl.

Money.pl zapewnia, że treści pobierane z serwerów Money.pl nie zawierają szkodliwego oprogramowania.

Copyright © 2013 Money.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
   
Ważne terminy
2014-01-01
Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2013.926).
2014-01-01
Wchodzi w życie ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888). Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, 2) zasady działania organizacji odzysku opakowań, 3) zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, 4) zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej - w celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii. Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie obowiązującego prawa.

REKLAMA

Inni odzyskali długi. A Ty?

Więcej...

Sprawdź kontrahenta
Szukaj aktów prawnych
Ujednolicone akty prawne
Przydatne adresy
Sądy
Urzędy skarbowe
Notariusze
Tłumacze przysięgli
Organizacje pożytku publicznego
Rzecznicy konsumentów
Uniwersyteckie poradnie prawne
Biura porad obywatelskich
Wzory dokumentów
Pisma procesowe
Wzór pisma
Wzór umowy
Formularz podatkowy
e-prawnik
Oceń prawnika
Forum Prawne
Raporty KRS
Wzory dokumentów
Akademia prawa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz