wtorek, 5 listopada 2013

Money.Prawo - Będzie łatwiej o wyciąg z księgi wieczystej

 
#
moto.money.pl   wtorek, 05 listopada 2013

Profesjonalne porady prawne »
  Serwis finansowy Produkty finansowe Firma Prawo Manager Motoryzacja Nieruchomości Urlop Praca
 
#

Temat tygodnia
Wydruki dokumentów elektronicznych z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych będą miały moc dokumentów wydawanych przez sąd.

REKLAMA

Aktualności
Kiedy jest dozwolony cytat z innego utworu
Cytat musi być wyraźnie oznaczony, tak aby odbiorca mógł się zorientować, iż zapoznaje się z twórczością osoby trzeciej.
Kontrole graniczne wracają. Ale tylko na chwilę
Kontrole zostaną przywrócone na 126 przejściach lądowych z Czechami, 58 - ze Słowacją, 43 - z Niemcami, 11 - z Litwą, a także dziewięciu przejściach morskich oraz 18 lotniczych.
Poznamy szczegóły rekrutacji do przedszkoli
Wniosek o przyjęcie do przedszkola będzie można złożyć maksymalnie do trzech placówek, chyba że dany samorząd ustali większą ich liczbę.
To ułatwi ściganie i karanie piratów drogowych
Rząd zmierza do uruchomienia w Polsce automatycznego systemu wymiany informacji z innymi państwami Unii.
Nauczyciele wyjdą na ulice. Są przeciwko...
Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz oświadczył, że Związek domaga się rezygnacji z nowelizacji ustawy o systemie oświaty, umożliwiającej przekazywanie szkół innym podmiotom niż samorządom.
Okiem eksperta
Paweł Kowalski
Nowelizacja przepisów o księgach wieczystych
Wniosek o wydanie odpisu złożony elektronicznie, przy samodzielnym wydruku żądanego dokumentu, będzie tańszy niż wniosek składany tradycyjnie.
Jerzy Celichowski
Brak aktualizacji KRS. Problem dla firmy?
Nieujawnienie zmian personalnych w składzie zarządu może wywołać niepewność co do ważności zawartych przez spółkę umów, które kontrahent może podważyć.
Adrian Mackiewicz
Koszty odzyskiwania długów są do wzięcia
Wierzyciele mogą żądać rekompensaty za wszelkie koszty odzyskiwania należności, poniesione z powodu opóźnień, w tym też za usługi prawnika lub firmy windykacyjnej.
Monika Bożek
Podatek od spadku będzie uproszczony?
Projekt zmian w podatkach od spadków i darowizn zakłada uproszczenie i ujednolicenie wysokości zwolnień od podatku we wszystkich grupach podatkowych.
 
Porady prawne
Brak aktualizacji KRS. Problem dla firmy?
Podatek od spadku będzie uproszczony?
   

REKLAMA

 
Informacje dotyczące Money.Prawo
Aby zmienić ustawienia subskrypcji lub usunąć swój adres z listy, wejdź na stronę: http://login.money.pl/

Usługa Money.Prawo jest własnością:
Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3509500,00 zł.
http://www.money.pl

Aby korzystać z usługi w pełnym zakresie, subskrybent powinien umożliwić przeglądanie wiadomości e-mail w formie html oraz zezwolić na pobieranie treści graficznych z serwerów Money.pl.

Money.pl zapewnia, że treści pobierane z serwerów Money.pl nie zawierają szkodliwego oprogramowania.

Copyright © 2013 Money.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
   
Ważne terminy
2016-01-04
Dnia 4 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie...
2014-09-01
Dnia 1 września 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...
2014-08-31
Dnia 31 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2013.991).
2014-01-27
Dnia 27 stycznia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego...
2014-01-08
Dnia 8 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu...
2014-01-02
Dnia 2 stycznia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1165).
2014-01-01
Dnia 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz.U.2013.1074).
2014-01-01
Dnia 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2013 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką (Dz.U.2013.1114).

REKLAMA

Możesz ograniczyć opóźnienia w płatnościach dla Twojej firmy.

Więcej...

Sprawdź kontrahenta
Szukaj aktów prawnych
Ujednolicone akty prawne
Przydatne adresy
Sądy
Urzędy skarbowe
Notariusze
Tłumacze przysięgli
Organizacje pożytku publicznego
Rzecznicy konsumentów
Uniwersyteckie poradnie prawne
Biura porad obywatelskich
Wzory dokumentów
Pisma procesowe
Wzór pisma
Wzór umowy
Formularz podatkowy
e-prawnik
Oceń prawnika
Forum Prawne
Raporty KRS
Wzory dokumentów
Akademia prawa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz